Sociale grise øger velfærden

Vi stræber efter, at vores grise er rare ved hinanden. I DanAvl forsker vi i, hvordan vores grise interagerer med hinanden. Det gør vi, fordi vi ved, at jo bedre grisene fungerer sammen, jo bedre er dyrevelfærden. Og hvordan kan vi dokumentere det? Jo, når grise har det godt, så vokser de mere. Det psykiske miljø samt det fysiske miljø påvirker grisenes overordnede tilfredshed – faktisk ligesom ved os mennesker. Det er ikke nok, at grisen har godt foder, en dejlig sti at gå i og gode folk, der passer den. Grisens stifæller – altså samboerne - har også stor betydning for dens velvære. Vi mener at kunne se, at op til 10% af grisens tilvækst kan relateres til den interaktion, den har med sine stifæller.

Vi kan se, at jo mere beslægtede grisene er, jo mindre energi skal de bruge på at konkurrere internt i stien. Konkurrence kan eksempelvis udarte sig i halebid, og det kan vi således sætte ekstra fokus på nu. Altså er grisene mere rare ved hinanden, hvis de kommer fra samme ’familie’. Vi kalder dem for ’sociale’ grise. Derfor kan vi i det daglige arbejde allerede nu optimere velfærden for den enkelte gris ved eksempelvis at sikre det sociale miljø i den enkelte sti.

Vores viden kommer alle til gode; både grisen og svineproducenten. Grisen får et bedre liv, fordi dens stifæller er rare ved den og den trives i sit nærmiljø. Svineproducenten får mere ud af pengene, fordi grisen simpelthen vokser mere.

Der forskes videre i dette, og vi glæder os til at se flere resultater. Læs også DanAvl-magasinet p. 24-25 for mere viden.