Avlsfremgangen giver 16,14 kr.

DanBreds fremgang i 2017/18 forbedrer potentielt dækningsbidraget pr. slagtesvin med 16,14 kr. pr. år. Især foderudnyttelsen og den daglige tilvækst er to vigtige bidragydere hertil. Også egenskaben LG5 (levende grise på dag 5) er en vigtig faktor i optimeringen af produktionen. I Dansk Svineavl er vi stolte af at kunne bidrage til øget produktivitet i svineproduktionen.