Forsat avlsfremgang. Til gavn for klimaet.

DanBreds fremgang har gennem mange år bidraget til et positivt regnskab for de danske svineproducenter.

Næsten halvdelen af forbedringen i 2019/20 findes på foderudnyttelsen, og en - ikke uvæsentlig - sidegevinst ved bedre udnyttelse af foderet er, at grisens klimaaftryk pr kg produceret kød reduceres.

En anden vigtig forbedring er, at flere grise lever helt til slagtning. Det forbedrer både økonomien, klimaaftrykket og glæden ved at arbejde med grisene.

I Dansk Svineavl er vi stolte af at kunne bidrage til øget produktivitet i svineproduktion og forbedring af klimaaftrykket.