Servicetjek af SPF-systemet - gode input

SPF-systemet skal have et servicetjek. Vi vil gerne høre dine erfaringer, historier og nye idéer til forbedringer af systemet.