Veldokumenteret avlsarbejde

Svineproducenten har sikkerhed for den bedste kvalitet: Vi dokumenterer vores metoder og vores avlsfremgang. Det er vi åbne omkring - og vi er stolte af resultaterne!

 

Vi har konstant avlsfremgang, og via vore meget omfattende registreringer og beregningsmodeller er vores arbejde yderst veldokumenteret, præcist og internationalt anerkendt.

 

Avlsresultater har giver hvert år vore medlemmer en økonomisk fremgang på 11 - 14 kr. 

 

Verdens bedste hundyr:

  • Bedre udnyttelse af foderet.
  • Højere daglig tilvækst
  • Flere levendefødte grise
  • Lavere pattegrisedødelighed

Orner i absolut verdensklasse:

  • Bedre orner - vokser hurtigere og udnytter foder bedre
  • Effektiv indavlsstyring
  • Alle danske orner på KS-station er genomtestede

Vi har øget eksporten af sæd og levende avlsdyr markant, og de danske avlsdyr med brandet DanBred har yderligere et meget stort potentiale for eksport

 

Se den seneste Årsberetning fra Landbrug & Fødevarer, Sektor Gris, hvor ovenstående resultater er nøje uddybet.

 

Vi glæder os til at lave endnu flere resultater i fremtiden.

 

Dokumentation

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.