Strategi

Vores strategiske hovedmål

Vores vision stiller store krav til os. Derfor har vi formuleret en række strategiske hovedmål, som skal bane vejen til visionen

 

Fastholde genetisk suverænitet

Danske avlsgrise skal fastholde sin globale suveræne genetiske position, så markedsmulighederne kan udnyttes optimalt

 

Effektivt samarbejde i DanBred

Alle parter i DanBred har behov for en effektiv struktur og et konstruktivt samarbejde. DBAO vil påvirke den kommercielle struktur i DanBred til fordel for avlsdyrsælgerne

 

Økonomisk attraktiv Leverandøraftale

Det er DBAOs mål altid at sikre medlemmerne en økonomisk attraktiv Leverandøraftale

 

Fremtidsorienteret avlsfinansiering

Avlsarbejdets grundfinansiering skal afspejle dets betydning for sektoren og værdien af den genetiske fremgang.

 

Attraktiv driftsøkonomi for medlemmerne

Medlemmerne skal sikres de bedste muligheder for at optimere indtægter og udgifter

 

Et stærkt DanBred Avl & Opformering

DBAO skal tale med én stemme og have klare synspunkter, synlighed og kapacitet

 

 

 

Vores strategiske principper

 

Følgende principper er vigtige for os i arbejdet med at realisere vores vision:

 

 

Høj faglighed

DBAO vil sætte dagsordenen med høj faglighed, hvor genetisk udvikling har højeste prioritet, og aflønning af avlerne afspejler denne prioritering. Enhver udtalelse skal være fagligt underbygget

 

Høj saglighed

Korrekt underbyggede saglige argumenter er afgørende for, at Dansk Svineavl opfattes som en seriøs samarbejdspartner. DBAO vil i al sin kommunikation sikre saglige argumenter så vidt muligt underbygges med data og information, som kan efterprøves

 

Stærkt fællesskab

DBAOs evne til at varetage sin rolle som interesseorganisation for medlemmerne og som seriøs samarbejdspartner i DanBred afhænger af, at organisationen

 

Samarbejde i sektoren

DBAO bestræber sig på altid at være en god samarbejdspartner. DanBreds succes beror på et samarbejde mellem mange parter. Visionerne indfries til glæde for alle, hvis dette samarbejde er respektfuldt og konstruktivt

 

Intern konkurrence

DBAO værdsætter intern konkurrence mellem avlerne, fordi dette medvirker til at øge avlsfremgangen

 

Finansieringsstruktur understøtter avlsfremgang

Bevarelse af førerpositionen i markedet kræver konstant avlsfremgang, hvilket fortsat skal understøttes af måden hvorpå avlsarbejdet finansieres

 

Fordeling af racesøer på mindst 10 avlere pr. race

Avlssøerne skal fordeles blandt medlemmerne, så der fortsat er mulighed for avlsfremgang, men også mulighed for nødvendige saneringer til højere sundhedsstatus

 

Fuldt avlsprogram

DanBred er i dag et komplet avlsprogram med racerne Landrace, Yorkshire og Duroc. Hvis det er økonomisk relevant, er DBAO er klar til at udvide programmet med andre racer.

 

 

 

 

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.