En stærk dansk svinesektor

Dansk svineproduktions stærke position skyldes i høj grad et konstruktivt og respektfuldt samarbejde - DanBred - mellem adskillige parter, som er uundværlige, værdifulde og kompetente inden for hvert deres område.

 

DanBred er de danske svineproducenters avlssystem.

 

Deltagerne i DanBred-samarbejdet er:

  • Avlerne, som har kontrakt med DanBred P/S fremavler de grise, der udgør hele værdikædens råvare. Jo bedre denne råvare er, jo større er værdiskabelsen i hele sektoren
  • Opformeringsbesætningerne, som har kontrakt med DanBred P/S, opformerer den genetiske fremgang og sælger polte til produktionerne
  • Landbrug og Fødevarer, Sektor Gris, som fastsætter avlsmålene, og koordinerer indsatsen på SEGES, som arbejder med avlsfremgang, sundhed, forskning og udvikling generet
  • KS-stationerne, som sælger og distribuerer sæd globalt

På den fælles DanBred-partnerside partner.danavl.dk kan alle partnere i DanBred-systemet finde nødvendig information.

 

Andre vigtige samarbejdspartnere i værdikæden er:

  • Producenterne, som producerer smågrise og slagtesvin på baggrund af avlsmateriale fra avl og opformering
  • Landsforeningen af Danske Svineproducenter, som varetager interesserne for en stor gruppe svineproducenter
  • Slagterierne, som slagter og udskærer svinekød

Globaliseret konkurrence gør os bedre - sammen!

 

I disse år sker en accelererende globalisering af de fleste brancher. Det gælder også svineavlsarbejde, opformering og produktion. Det indebærer store muligheder for yderligere økonomisk vækst for alle parter i værdikæden.

 

På det globale marked er konkurrencen hård. Den førerposition, som Dansk Svineavl indtager kommer derfor i stigende grad under pres fra udenlandske konkurrenter. Det øger kravene til vores professionalisme og ikke mindst til samarbejdet mellem parterne i værdiskabelsen.

 

VI VIL BEVARE FORSPRINGET!

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.