Svineavlerne er grundstenen i verdens bedste svinesektor

Avlen i Danmark har til formål at sikre genetisk fremgang i racerne Landrace, Yorkshire og Duroc.

 

Alle avlsdyr har et index, der viser dyrets genetiske niveau. Hver avler forestår udvælgelse af de hundyr i kuldene og anvender de bedste orner fra systemet - og derved produceres den næste renracede generation af avlsdyr.

 

Avlerne udvælger søer og gylte fra egen besætningen, og der overflyttes således ikke levende dyr mellem besætningerne. Jo mere veldokumenteret data den enkelte avler kan sikre, jo mere sikkert er den indexerede avlsværdi på det enkelte dyr.

 

De bedste orner i Danmark står på KS-stationerne, og herfra uddeles sæden til avlsbesætningerne i Danmark, og det sikres, at alle har lige adgang til de bedste orner. For at sikre imod indavl, er der restriktioner på den enkelte ornes sæd med hensyn til hvor mange kuld, den må producere. Videnscenter for Svineproduktion udvælger de bedste orner til KS-stationerne ved hjælp af index. Disse orner kommer enten fra testcenter Bøgildgård eller fra en avlsbesætning.

 

Avlerne konkurrerer internt om at have de bedste orner på KS. Og denne konkurrence er sund, fordi avlerne altid har et incitament til at sætte de bedste - og fleste - orner på KS-stationen. 

 

Hver avler har en avlskontrakt som regulerer det antal søer, som besætningen består af.

 

Pt. er der ca. 6.200 kontraktsøer i Danmark fordelt på 23 avlere.

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.