Det stræber vi efter

Avlsindex

 

Hvert avlsdyr er udstyret med et index, der er et udtryk for et estimat af dyrets genetiske værdi, hvis samtlige egenskaber ses i ét helhedsbillede. Index 100 er et udtryk for den aktuelle gennemsnitsværdi i avlspopulationen. Jo højere index er over 100, jo mere avlsværdi har dyret i forhold til hele besætningen. I hele DanBred-systemet opdateres indexværdierne hver uge, således at de nye værdier konstant er opdaterede.

Index-beregningen består af en række subindex, hvor værdien af hvert subindex er lig avlsmålene nedenstående.

 

forsiden kan du via dyret ID-nummer se dets index.

 

Avlsmål

 

Når vi vil bevare forspringet inden for svinegenetik på verdensplan, stiller det store krav til de målsætninger, vi sætter.

 

Vores avlsmål er:

  • Øget daglig tilvækst - sikrer mere økonomisk produktion
  • Minimering af foderforbrug - sikrer mere økonomisk produktion
  • Optimal kødprocent - sikrer svineproducenten bedre afregningspriser
  • Optimal kropsbygning - sikrer optimal produkt
  • Minimering af dødelighed - sikrer bedre økonomi i hele værdikæden, fra avler til producent
  • Øget levetid hos søer - sikrer bedre udnyttelse af materialet hos smågriseproducenten
  • Øget kuldstørrelse, herunder Levende Grise efter 5 dage (LG5) - sikrer bedre udnyttelse af soen hos smågriseproducenten

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.