Afgifterne kommer tilbage til den danske svineproducent

Ved produktion og omsætning af DanBred-materiale er der pålagt afgifter.

 

Som i andre forsknings- og vidensintensive virksomheder er udviklingen af den bedste svinegenetik betinget af, at der laves forsøg og forskes. Initialomkostningerne ved at være de bedste er høje. For at avl er rentabelt for den enkelte avlsbesætning - og for at vi kan fastholde og udbygge vores genetiske forspring - kompenseres avlerne for en række udgifter forbundet med avlen.

 

Afgifterne opkræves i omsætterleddet og hos slutbrugeren. Afgifterne kommer i kassen hos Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS), som finansierer forskning og udvikling samt uddeler de resternde midler til de danske svineproducenter. Afgifterne kommer således hele den danske svinesektor til gode.

 

 

 

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.