Organisationen med verdens bedste avlere

Vi sælger produktionsfremgang på svinebedrifter

 

Dansk Svineavl er en vidensbase inden for svin. Vi opfatter os selv som sparringspartnere og samarbejdspartnere for de, der ønsker at øge produktionsfremgangen i svinebedrifter.

 

I bund og grund sælger vi dyr og sæd, men det der følger med er en sikkerhed og tryghed for aftageren, idet vores produkt er gennemtestet, homogent og afprøvet over mange år - og vigtigst af alt, så er alle avlsresultater veldokumenterede og kravsspecifikke. Vi gør en dyd ud af avl!

 

For os er avl ikke et arbejde: Avl er et håndværk og en videnskab. At udvælge den bedste gris i et kuld er et håndværk, der kræver mange års, endda generationers, træning.

 

AVL ER ET KALD FOR DE, DER ØNSKER AT SÆTTE NYE NORMER - og det gør vi!

 

 

Historie

 

Dansk Svineavl har stolte traditioner og det nationale danske svineavlssystem har eksisteret i mere end 100 år. Statskonsulent P. A. Mørkebjerg satte i 1895-96 system i avlen ved indførelse af stambogsregistreringer for avlen.

 

Sidst i 1800-tallet fandtes to slags svin i Danmark; det store jyske svin og det lille sjællandske svin. Man begyndte at krydse med systematisk med udenlandske racer, og det blev grundlaget for de racesammensætninger, vi kender i dag. Da avlen blev sat i system medførte det retningslinjer for avlen med dansk Landrace og Yorkshire. Dansk Landrace blev forædlet ved konsekvent udvalg af avlsdyr med egenskaber, der gav bedst baconkvalitet! Dansk Landrace var langt den almindeligste race i dansk landbrug op til 1970 og er verdensberømt for kvaliteten.

 

Sidst i 1970'erne var fokus på kød ikke længere nok. Der var efterspørgsel efter produktionsresultater i form af grise pr. årsso samt tilvækst. I dag er dette vigtige parametre i Dansk Svineavl. 

 

Avlscentrene i Danmark har lange traditioner, og bl.a. Gylling Skov blev godkendt som et af de første avlscentre i 1898.  

 

Fællesnævneren for Dansk Svineavl er, at vi står sammen om avlsarbejdet i Danmark. Vi har høje, ensartede kvalitetskrav, der tilsammen skal sikre svineproducenten den bedst mulige produktionsfremgang.  

 

Dansk Svineavl er det ypperste inden for svineproduktion - i hele verden. Avlsarbejdet skaber en årlig merværdiforøgelse på knap 12-15 kr. pr. slagtesvin svarende til mere end 300 mio. kr.

  

Dansk Svineavl repræsenterer 22 dedikerede avlere, der er godkendt af SEGES, Avl, LFS og DanBred. De er "de særligt udvalgte", som har lov til at drive avl i Danmark. Læs mere om de 22 dedikerede avlere her og se, hvilke krav der er til at blive avler.

 

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.