Hvem er vi?

Dansk Svineavl er grundstenen for produktion af svin i verdensklasse. Vi er med til at sikre højest mulig produktionsfremgang hos svineproducenterne

Omos

Hvor stammer grisen fra?

Indtast dyrets individnummer herunder,og se grisens stamtræ.

AKTUELT FRA DANSK SVINEAVL

DanBreds fremgang har gennem mange år bidraget til et positivt regnskab for de danske svineproducenter. Næsten halvdelen af forbedringen i 2019/20 findes på foderudnyttelsen, og en - ikke uvæsentlig - sidegevinst ved bedre udnyttelse af foderet er, at grisens klimaaftryk pr kg pr… ... Læs mere

Vi stræber efter, at vores grise er rare ved hinanden. I DanAvl forsker vi i, hvordan vores grise interagerer med hinanden. Det gør vi, fordi vi ved, at jo bedre grisene fungerer sammen, jo bedre er dyrevelfærden. Og hvordan kan vi dokumentere det? Jo, når grise har det godt, så … ... Læs mere

Det er ikke nogen hemmelighed, for vi har vidst det længe: Duroc-racen har en række helt specielle karakteristika, som vi til stadighed forsøger at gøre bedre:   Duroc'ens særlige karakteristika   Duroc'en er først og fremmest kendt for dens høje kødprocent. Foruden høj kødpr… ... Læs mere

DANSK GENETIK
TIL HELE VERDEN

Dansk Svineavls medlemmer producerer verdens bedste avlsdyr som sælges i verden. Læs mere om hvilke metoder vi benytter.